Cover Image for Vår värdegrund

  Vår värdegrund

  Älta TK:s vision

  Tennis när den är som bäst – hela livet!

  Verksamhetsidé:

  Älta TK är en tennisklubb som är öppen för alla som vill spela tennis. Verksamheten ska präglas av trivsel och gemenskap.

  Värdeord

  Respekt – Innebär för oss lika värde, jämlikhet, visa ärlighet, visa hänsyn, visa uppskattning och ta ansvar

  Glädje – Hos oss stöttar och uppmuntrar vi varandra, har kul på banan och eftersträvar en god stämning

  Gemenskap – Visar vi genom en välkomnande atmosfär där alla ges möjlighet att vara engagerade och delaktiga i klubben

  Kvalitet – Visar vi genom att hålla det vi lovar, hålla en hög kompetensnivå och ha en långsiktig stabil ekonomi.

  Föreningens verksamhet ska präglas av ansvarsfullhet

  Öppenhet – Genom information och kommunikation skapar vi tydlighet och tillgänglighet gällande klubbens verksamhet

  Utveckling – Genomför vi genom att utbilda, utvärdera och kontinuerligt förbättra vår verksamhet

  Kontakt Information

  • Älta idrottsväg 19, 138 33 Älta
  • kansliet@altatennisklubb.se
  • 08-773 46 58
  • 070-620 46 29
  Tränare image