Cover Image for Styrelse och sektioner

  Styrelse och sektioner

  Styrelse & Sektioner

  Ordförande Pär Johnsson 070-8722812 pfjohnsson@gmail.com

  Vice ordförande Teresa Williams

  Kassör Henrik Tiselius

  Sekreterare Staffan Fredholm

  Ledamöter Anna Gunnarsson, Denis Von Moeffaert, Åsa Ekberg Österdahl, Tobias Ragnarsson, Verena Tötzel, Mikael Lundqvist (suppleant)

  Valberedning Ola Kinnander, Åsa Nes, Gunilla Samuelsson


  Sektioner - kontaktpersoner


  Marknad och kommunikation Ola Kinnander, Staffan Fredholm

  Junior och seniorträning Daniel Wetterhall 073-545 09 72, daniel@altatennisklubb.se

  Tävling och seriespel Fredrik Klang fredrik@altatennisklubb.se

  Damer John Borgström john@altatennisklubb.se

  Veteraner Clas Löfwall 070-291 23 09, clas.lofwall@gmail.com

  Hall och underhållsdrift, Daniel Wetterhall daniel@altatennisklubb.se

  Kontakt Information

  • Älta idrottsväg 19, 138 33 Älta
  • kansliet@altatennisklubb.se
  • 08-773 46 58
  • 070-620 46 29
  Tränare image