Cover Image for Styrelse och sektioner

  Styrelse och sektioner

  Styrelse & Sektioner

  Ordförande Åsa Nes 070-628 24 07. asa.nes@perspektivundersokningar.se

  Vice ordförande Anders Skarin

  Kassör Mikael Lundqvist

  Sekreterare Staffan Fredholm

  Ledamöter Sven-Erik Bjarnesson, Pär Johnsson, Erik Thunman,

  Teresa Williams, Denis Von Moeffaert, Gunilla Samuelsson (suppleant)

  Valberedning Anna Gunnarsson, Ola Kinnander, Gabriel Eriksson


  Sektioner - kontaktpersoner


  Marknad och kommunikation Ola Kinnander, Staffan Fredholm

  Junior och seniorträning Daniel Wetterhall 073-545 09 72, daniel@altatennisklubb.se

  Tävling och seriespel Fredrik Klang fredrik@altatennisklubb.se

  Damer John Borgström john@altatennisklubb.se

  Veteraner Clas Löfwall 070-291 23 09, clas.lofwall@gmail.com

  Hall och underhållsdrift, Daniel Wetterhall daniel@altatennisklubb.se

  Kontakt Information

  • Älta idrottsväg 19, 138 33 Älta
  • kansliet@altatennisklubb.se
  • 08-773 46 58
  • 070-620 46 29
  Tränare image