Cover Image for Älta Old & Young Cup

  Älta Old & Young Cup

  Klubben arrangerar varje år tävlingen Älta Old and Young Cup.


  Detta är en så kallad sanktionerad tävling där du måste ha tävlingslicens från Svenska Tennisförbundet för att få deltaga. Spelnivån är också högre än inom klubben, då detta är en tävling som samlar spelare från hela landet.


  Vi har mest klasser för juniorer, men även ett par stycken för veteraner och seniorer.


  Tävlingen spelas varje år i november!

  Kontakt Information

  • Älta idrottsväg 19, 138 33 Älta
  • kansliet@altatennisklubb.se
  • 08-773 46 58
  • 070-620 46 29
  Tränare image